Velkomstartikel

Drengen, der gemte sin begavelse

Her er Benjamin

Lige udenfor Odder, på en ganske lille skole, gik Benjamin i 4. klasse. En glad dreng med krudt i måsen, så snart klokken ringede ud. Der skulle spilles fodbold!

I timerne var han stille og umotiveret. Han sprang over, hvor gærdet var lavest, og lod som om, at han intet kunne. Han sagde intet i timerne, og når læreren gennemgik noget på tavlen, sad han med blikket ind i væggen – fordybet i sine egne tanker.

I dansk læste han grønne dingo-bøger, og i matematik beklagede han sig over sværhedsgraden, når han skulle løse andet end plus og minus-stykker. 

De fleste lærere ville nok betragte Benjamin som gennemsnitlig eller måske endda under.

Men bag den underydende facade i skolen skete der en masse, som Benjamin gjorde alt for at skjule. Han ønskede så inderligt at være en del af fællesskabet og gruppen, at han hellere gik på kompromis med sig selv og sin begavelse.
For det læreren i første omgang ikke så, og som er kendetegn på, at Benjamin er højt begavet, var, at Benjamins øjne brændte af iver, når der skulle læres nyt – men slukkede igen, så snart klassen fik brug for gentagelser. Hvor nemt han havde ved opgaver i nye fagområder, han ikke var blevet introduceret til. Hvordan han logisk kunne udlede svarene på mange hovedregningsopgaver fra 7. klasse, og hjemme læste Narnia-bøgerne uden hjælp eller støtte.

Det læreren til gengæld oplevede var, at Benjamin ofte havde næsvise kommentarer til læreren, når noget for ham var indlysende. At han kunne uddebattere sine lærere og fik sin vilje ganske nemt. At han brød fuldstændig grædende sammen, når nogen snød i spil, og at han generelt undgik smalltalk med klassekammerater.  

For at højtbegavede børn som Benjamin kan trives både fagligt og socialt, er der brug for en anderledes tilgang til undervisningen. Man skal forstå, hvad det er Benjamin har gang i, og man skal kende til både forsiden og bagsiden af begavelsesmedaljen.

Lær at genkende børn som Benjamin

På vores vejlederforløb bliver I blandt andet stærke til at screene elever for høj begavelse, så I får øje på elever som Benjamin. 

Kontakt Rikke for at høre, hvordan vi kan hjælpe jeres skole. 

Om Rikke Christensen