Vejlederuddannelse

Bliv vejleder
om højtbegavede børn

Derfor har I brug for en vejleder

“De kloge skal nok klare sig”, har vi længe været nødt til at bilde os selv ind og bide den dårlige samvittighed i os. Måske har du en elev, som både forældre og PPR udtaler er højt begavet, men som i den grad er en udfordring både fagligt og socialt? Eller er du bekymret over, hvordan du skal leve op til den kommende politiske aftale, hvor de højtbegavede børn skal identificeres, og undervisningen tilpasses deres behov?

For os giver de spørgsmål rigtig god mening, for hvordan balancerer vi hverdagen med endnu en gruppe børn, vi i forvejen har haft svært ved at forstå og møde, som vi gerne vil? Og hvordan kan du hjælpe dig selv og dine kolleger med at identificere og undervise højtbegavede børn, så skolen er for alle børn – også de bedst begavede?

Det er det, og en masse mere, du som vejleder om højtbegavede børn bliver skarp på!

Forløbets formål

Formålet med vores vejlederuddannelse er at gøre dig som lærer eller pædagog i stand til at identificere og undervise højtbegavede børn samt vejlede kolleger herom. Forløbet har fokus på højtbegavede elevers læring og trivsel, og hvordan du som underviser bedst støtter potentialet. Undervejs i forløbet bliver du præsenteret for en masse værktøjer, metoder og konkrete øvelser, du kan prøve af mellem modulerne. For os er det vigtigt, at vores undervisning er praksisnær og direkte anvendelig – den skal nemlig give mening for både store og små. 

Med uddannede vejledere på skolen er det muligt at opbygge og forankre viden om højtbegavede børn lokalt og med viden helt tæt på. Det skal være let at gøre og være en forskel for både store og små.

Forløbets indhold

Vores vejlederuddannelse består af ni moduler af fire timers varighed. Gennem de ni moduler får du hver gang et grundlæggende og teoretisk oplæg med tilhørende opgaver bundet op på egen praksis. Mellem hvert modul er der en træningsperiode, hvor du arbejder med de konkrete aktiviteter, teori og metoder fra forløbet. Du vil herefter få sparring fra de øvrige deltagere og vores undervisere.

Under vejs i forløbet bliver der inddraget relevante samarbejdsøvelser du kan bruge i dine klasser samt øvrige og supplerende aktiviteter og materialer.

Efter endt forløb vil du have udviklet kompetencer, der gør dig i stand til at identificere og styrke højtbegavede elevers læring og trivsel i klassen, samt vejlede kolleger herom gennem sparring og observationer. 

De ni moduler

I løbet af de 36 timers kompetenceudvikling vil du blandt andet komme omkring: 

Mulighed for vejlederuddannelse hos os på Sjælland og i Jylland

For os er det vigtigt, at det skal være let at blive klogere på højtbegavede børn. Da vi samtidig har fået en del forespørgsler om oprettelse af et hold i Jylland, tilbyder vi nu to Vejlederhold fra skoleåret 2024 – et på Sjælland og et i Jylland. Begge hold vil først starte op efter efterårsferien 2024, men du kan allerede nu tilmelde dig vores venteliste, hvis du ikke allerede har gjort det.

Med en vejlederuddannelse hos os, hvor du og evt. en kollega deltager, er det nemt for skolen at komme i gang med en ellers svær opgave. På holdet vil du møde undervisere fra andre skoler og kommuner, og der vil være rig mulighed for erfaringsudveksling og nye perspektiver på skole og undervisning.

Med en vejlederuddannelse hos os håber vi at give endnu flere undervisere og skoler mulighed for at leve op til det kommende politiske krav fra 2024 med øget fokus på identifikation og undervisning af højtbegavede børn.

Du kan læse meget mere om både formpris og indhold i vores uddannelsesbeskrivelse, som du downloader her på siden. Tilmelding foregår ligeledes her på siden.

Vi håber at se dig til oktober 2024.

Det siger nuværende og tidligere deltagere:

“Det giver så meget menig også at bliver klogere på højtbegavede elever. Jeg har allerede set, hvordan nogle af mine elever bare elsker de dage, hvor vi arbejder med 1-2-3 differentiering.”
-Lærer, nuværende deltager på vejlederuddannelsen

“Der har været rigtig god veksel mellem teori, afprøvning af metoder og spørgsmål/sparring”
-Lærer, Risbjergskolen.

“En af de bedste ting ved forløbet har været at få lov til at dykke ned i et emne, jeg virkelig brænder for!”
-Lærer, Langelinieskolen.

“Det er tydeligt, at Rikke brænder for det hun laver. Hun er en skarp formidler af både teori og praksis og kan altid hive et praksiseksempel frem”.
-Lærer, nuværende deltager på vejlederuddannelsen.

Er du i tvivl om vejlederuddannelsen hos os, er det rigtige valg for dig og din skole? Vi tilbyder en helt uforpligtende samtale på 15-20 minutter, hvor du kan stille alle de spørgsmål, du måtte have. Skriv en mail til Rikke på rikke@cleverconsulting.dk eller find kontaktoplysninger via knappen herunder. Vi glæder os til at høre fra dig.

Har du spørgsmål?

Hvis du efter at have læst om vores vejlederuddannelse stadig sidder tilbage med en masse spørgsmål, er du altid meget velkommen til at sende os en mail eller kontakte os på telefonen. For os er det vigtigt, at du får alle de svar, du har brug for.

Om Rikke Christensen

Sagt om...

“Rikke Christensen fra Clever Consulting har været vores lærermester og guide igennem et kontinuerligt kompetenceudviklingsforløb. Hun har med sit brændende engagement for netop denne elevgruppe formået at åbne vores øjne for at identificere højtbegavede elever, både dem der præsterer og i særdeleshed også for dem der underyder. Når Rikke er med er der intet der er tilfældigt. Alt har en mening og alt hænger sammen“.

 – Nina Beuschau, lærer og læringsvejleder, Tinglev Skole.