Vejlederforløb

Bliv vejleder for din skole

Få lokalt forankret viden

Formålet med vejlederforløbet er at gøre lærere og pædagoger på skolen i stand til at vejlede kolleger i forhold til identifikation og undervisning af højtbegavede børn. Forløbet har fokus på den højtbegavede elevs læring og trivsel, og hvordan du som underviser bedst støtter potentialet.

Med et vejlederforløb opbygges og forankres viden lokalt, og det vil være muligt at tilpasse forløbet til lige netop din skole.

Forløbets indhold

Gennem ni moduler af fire timers varighed får I et grundlæggende og teoretisk oplæg med tilhørende opgaver bundet op på jeres praksis. Mellem hvert modul er der derfor en træningsperiode, hvor I arbejder med de konkrete aktiviteter fra forløbet. 

Der vil i forløbet blive inddraget relevante samarbejdsøvelser til brug i klasserne samt øvrige og supplerende aktiviteter og materialer.

Efter endt forløb vil I have udviklet egne kompetencer og kan give bud på undervisning, der udfordrer, motiverer og træner talentfulde og højtbegavede børns faglige og personlige kompetencer.

De ni moduler

I løbet af de 36 timers kompetenceudvikling vil I komme omkring: 

Book et vejlederforløb

Send os en forespørgsel på mail eller kontakt os på telefonen, så planlægger vi sammen et vejlederforløb til jeres skole. 

Vi starter forløbet, når det passer jer, og det vil strække sig over 4-6 måneder. 

Om Rikke Christensen

Sagt om...

“Rikke Christensen fra Clever Consulting har været vores lærermester og guide igennem et kontinuerligt kompetenceudviklingsforløb. Hun har med sit brændende engagement for netop denne elevgruppe formået at åbne vores øjne for at identificere højtbegavede elever, både dem der præsterer og i særdeleshed også for dem der underyder. Når Rikke er med er der intet der er tilfældigt. Alt har en mening og alt hænger sammen.“.

 – Nina Beuschau, lærer og læringsvejleder, Tinglev Skole.