Vejlederuddannelse

Bliv vejleder
om højtbegavede børn

UDSOLGT

Den kommende Vejlederuddannelse hos os er fuldt booket. Når du tilmelder dig ventelisten herunder, er du den førte til at høre, når du atter kan tilmelde dig.

Derfor har I brug for en vejleder

“De kloge skal nok klare sig”, har vi længe været nødt til at bilde os selv ind og bide den dårlige samvittighed i os. Måske har du en elev, som både forældre og PPR udtaler er højt begavet, men som i den grad er en udfordring både fagligt og socialt? Eller er du allerede bekymret over, hvordan du skal leve op til den nye politiske aftale, hvor de højtbegavede børn skal identificeres, og undervisningen tilpasses deres behov?

For os giver de spørgsmål rigtig god mening, for hvordan balancerer vi hverdagen med endnu en gruppe børn, vi i forvejen har haft svært ved at forstå og møde, som vi gerne vil? Og hvordan kan du hjælpe dig selv og dine kolleger med at identificere og undervise højtbegavede børn, så skolen er for alle børn – også de bedst begavede?

Det er det, du som vejleder om højtbegavede børn bliver skarp på! 

Forløbets formål

Formålet med vejlederuddannelsen er at gøre lærere og pædagoger på skolen i stand til at identificere og undervise højtbegavede børn samt vejlede kolleger herom. Forløbet har fokus på højtbegavede elevers læring og trivsel, og hvordan du som underviser bedst støtter potentialet.

Med uddannede vejledere er det muligt at opbygge og forankre viden om højtbegavede børn lokalt på skolen. I kan vælge mellem et skoleforløb hos jer, hvor fire til fem fra skolen kan deltage, eller I kan sende en eller flere underviser på forløb hos os

Forløbets indhold

Uanset om forløbet foregår hos jer eller hos os, består det af ni moduler af fire timers varighed. Gennem de ni moduler får du hver gang et grundlæggende og teoretisk oplæg med tilhørende opgaver bundet op på egen praksis. Mellem hvert modul vil der være en træningsperiode, hvor du arbejder med de konkrete aktiviteter, teori og metoder fra forløbet. 

Under vejs i forløbet bliver der inddraget relevante samarbejdsøvelser, du kan bruge i dine klasserne samt øvrige og supplerende aktiviteter og materialer.

Efter endt forløb vil du have udviklet kompetencer, der gør dig i stand til at identificere og styrke højtbegavede elevers læring og trivsel i klassen, samt vejlede kolleger herom gennem sparring og observationer. 

De ni moduler

I løbet af de 36 timers kompetenceudvikling vil du blandt andet komme omkring: 

To muligheder for vejlederuddannelse: Hos os eller hos jer.

Vejlederuddannelse hos jer.
Vi holder meget af at være i de rammer, hvor læringen trænes og skal implementeres, nemlig på jeres skole. Derfor gennemfører vi gerne vejlederuddannelse hos jer. Her planlægger vi sammen, hvordan forløbet, der typisk strækker sig over 4-6 måneder, skal tilrettelægges.

Med en vejlederuddannelse lokalt på skolen får I mulighed for at samle en gruppe på fire til fem undervisere evt. fra forskellige faser og med forskellige fagkompetencer. Når flere undervisere fra samme skole gennemfører uddannelsen, spreder viden og succes sig hurtigere og gør kompetenceopbygning og forankring mindre sårbar i forhold til sygdom og opsigelser.

Vi har ligeledes rigtige gode erfaringer med et samarbejde to eller flere skoler imellem. Så hvis andre i kommunen går med de samme tanker, eller I har et forpligtende samarbejde med en anden skole, er det berigende at deltage på det samme hold. For at sikre det bedste udbytte, kan et hold dog maksimalt bestå af 12 deltagere.

Hvis du er blevet nysgerrig og gerne vil høre mere om en vejlederuddannelse lokalt på skolen eller i kommunen, så send os en mail eller kontakt os direkte på telefonen.

Vejlederuddannelse hos os
Som en anden mulighed tilbyder vi vejlederuddannelsen hos os i vores lokaler i Hørsholm. Der har været mange individuelle forespørgsler på sådan en mulighed, som vi naturligvis gerne vil efterkomme, og det vil derfor være aktuelt i det kommende skoleår fra oktober 2023 til marts 2024. 

Med en vejlederuddannelse hos os, hvor du og evt. en kollega deltager, er det nemt for skolen at komme i gang med en ellers svær opgave. På holdet vil du møde undervisere fra andre skoler og kommuner, og der vil derfor være rig mulighed for erfaringsudveksling og nye perspektiver på skole og undervisning.

Med en vejlederuddannelse hos os håber vi at give endnu flere undervisere og skoler mulighed for at være klar til det politisk krav fra 2024, nemlig øget fokus på identifikation og undervisning af højtbegavede børn.

Du kan læse meget mere om både form, pris og indhold i vores uddannelsesbeskrivelse, som du downloader her på siden. Tilmelding foregår ligeledes her på siden.

Er du i tvivl om vejlederuddannelsen hos os, er det rigtige valg for dig og din skole? Vi tilbyder en helt uforpligtende samtale på 15-20 minutter, hvor du kan stille alle de spørgsmål, du måtte have. Skriv en mail til Rikke på rikke@cleverconsulting.dk eller find kontaktoplysninger via knappen herunder. Vi glæder os til at høre fra dig.

Har du spørgsmål?

Hvis du efter at have læst om vores vejlederuddannelse stadig sidder tilbage med en masse spørgsmål, er du altid meget velkommen til at sende os en mail eller kontakte os på telefonen. For os er det vigtigt, at du får alle de svar, du har brug for.

Om Rikke Christensen

Sagt om...

“Rikke Christensen fra Clever Consulting har været vores lærermester og guide igennem et kontinuerligt kompetenceudviklingsforløb. Hun har med sit brændende engagement for netop denne elevgruppe formået at åbne vores øjne for at identificere højtbegavede elever, både dem der præsterer og i særdeleshed også for dem der underyder. Når Rikke er med er der intet der er tilfældigt. Alt har en mening og alt hænger sammen“.

 – Nina Beuschau, lærer og læringsvejleder, Tinglev Skole.