HAR DIN SKOLE ET TILBUD
TIL HØJTBEGAVEDE BØRN?

Clever Consulting tilbyder foredrag, temadage og kompetenceudvikling for skoler i hele landet.

Med et foredrag bliver I skarpe på højtbegavede børns kendetegn, og hvorfor det er så vigtigt, at vi arbejder med denne gruppe elever. 

Med en temadag kommer I et spadestik dybere, når I i løbet af dagen får mulighed for at afprøve både viden og værktøjer.

Med en vejleder om højtbegavede børn får jeres skole opbygget og integreret viden om højtbegavede børn i forhold til både identifikation, undervisning og trivsel. 

Vi sørger for, at jeres vejledere klædes fagligt godt på og bliver i stand til at inspirere lærer og pædagoger på jeres skole. 

Få hjælp til at skabe et særligt undervisningstilbud til de talentfulde og højtbegavede elever.

Vi hjælper med både kompetenceudvikling af lærere, årsplaner, materialer, foredrag, informationsmøder og meget mere. Med et High Performance forløb bliver det let at komme i gang.

At identificere et højtbegavet barn kan sammenlignes med at finde Holger i “Find Holger” bøgerne. Du ved, “Holger” er der, og du ved, hvad du skal kigge efter – kendetegnene. Men Holger kan være svær at finde, for mange ligner. Men når du ser ham, er du ikke i tvivl – Holger står lysende frem. Sådan er det også med identifikation af de særligt intelligente børn. 

Som lærer eller pædagog kan du med de rigtige screeningsværktøjer selv identificere hvem i klassen, der muligvis er højt begavet. For du kender dine elevers faglige styrker og udfordringer, og du kender familien. Du ved, hvordan eleven har det med de andre i klassen, med gruppearbejde og i frikvartererne.

Vi giver her en kort introduktion til, hvordan du screener en elev for, om der potentielt er tale om en høj begavelse. 

Som lærere er mange af os blevet vant til, at vi lægger det faglige niveau efter den brede midtergruppe, hjælper de fagligt svage og giver de stærke elever ekstra opgaver eller hjælpe-lærer funktionen. Desværre er det ikke noget, der gavner de særligt intelligente eller talentfulde elever. 

Højtbegavede børn kan ikke alt, men det, de lærer, sidder fast i 1. eller 2. omgang, og de er derfor klar til hurtigt at komme videre.

Hos Clever Consulting anbefaler vi at bruge 1-2-3 Differentiering som planlægningsramme for undervisningen. Med 1-2-3 Differentiering får alle i klassen mulighed for faglig succes og blive så dygtige de kan. 

Når højtbegavede børn trives, bliver de i undervisningen ofte overladt til sig selv.
Når højtbegavede børn mistrives, får de fejldiagnoser….

Ofte går mistrivsel både udover de faglige præstationer og det sociale – og som lærer, kan du opleve, at et højtbegavet barn i mistrivsel, kan være noget af en udfordring.

Derfor er det vigtigt at kende tegnene på et højtbegavet barn i mistrivsel, så adfærden ikke forveksles med dårlig opdragelse, lav intelligens, ringe sociale kompetencer eller en diagnose.

Ring gerne

Uanset om du er blevet nysgerrig, forvirret eller er klar på, hvilken løsning I har brug for, er du altid velkommen til at ringe til os. 

Du er også meget velkommen til at sende en sms, så kontakter vi dig op hurtigst muligt.
Vi svarer også hjertens gerne på mails. 

Vi er klar!

Om Rikke Christensen