Konkrete forløb til hele klassen
fokus på højtbegavede elever

1-2-3 Differentiering –
Engelsk 4.-6. klasse

I 1-2-3 Differentiering – ENGELSK er der differentierede forløb om Fantasy Island, Early Man og Inventions. 1-2-3-bøgerne giver læreren mulighed for at gennemføre differentieret undervisning, der udfordrer alle elever i klassen – på en nem og overskuelig måde.

Der er højtbegavede børn på alle skoler. De har altid været der, de er i langt de fleste klasser, og der skal fortsat være plads til dem i vores skolefællesskaber. 1-2-3 Differentiering giver læreren mulighed for at gennemføre differentieret undervisning, der udfordrer alle elever – også de højtbegavede. 1-2-3-bøgernes færdige forløb gør det overskueligt og nemt at gøre en faglig forskel for hele klassen.

I 1-2-3 Differentiering – ENGELSK er der differentierede forløb om Fantasy Island, Early Man og Inventions.

1-2-3 differentieret undervisning
Med 1-2-3 differentieret undervisning får alle elever i klassen, også de højt begavede, mulighed for at arbejde med opgaver, der både matcher og udfordrer deres faglige niveau. 1-2-3-bøgerne giver læreren mulighed for at gennemføre differentieret undervisning, der udfordrer alle elever i klassen gennem fagspecifikke forløb med tilhørende opgaver – uden at skulle planlægge det hele selv.

Læreren får:

  • Tre konkrete forløb pr. bog med tilhørende opgaver – klar til brug
  • Skematiske oversigter til hvert forløb over, hvad klassen samlet skal lære undervejs og mestre til sidst
  • Introduktion til høj begavelse.

1-2-3 Differentiering er målrettet læreren, og forløbene er målrettet mellemtrinnet og fagene dansk, matematik og engelsk.

Højtbegavede elever
Fra 2024 skal højtbegavede elever identificeres, og undervisningen differentieres ud fra elevens muligheder og mestringsniveau. Høj begavelse er ikke et særligt storbyfænomen eller noget, der går over. Alligevel er der på mange skoler begrænset viden om, hvad det vil sige at være højt begavet, hvordan eleverne identificeres, og hvad man som fagprofessionel med fordel kan være opmærksom på, så også de højtbegavede elever trives og udvikler deres talent i skolen. Alle 1-2-3-bøger indledes med en introduktion til, hvad det vil sige at være højt begavet, og hvordan begavelsen kan vise sig i skolen. Alle børn er unikke og har brug for at blive mødt, som de er. Alligevel er der forhold, man som lærer med fordel kan være opmærksom på, når det kommer til højtbegavede børn. Både i forhold til at forstå deres tænkning og i forhold til planlægning, organisering og gennemførelse af undervisning.

Niveau 1
Basisniveau – Kvalifikationer
Her handler det om minimumskrav og færdigheder. Niveau 1 er det nederste niveau i 1-2-3 metoden. Få elever arbejder med opgaver på dette niveau.

Niveau 2
Middel niveau – kompetencer
Her handler det om almindelige krav og færdigheder. Niveau 2 er det mellemste niveau i metoden. De fleste elever i klassen arbejder med opgaver på dette niveau.

Niveau 3
Højt niveau – kreativitet
Her handler det om ekspertmål og maksimumskrav. Niveau 3 er det øverste niveau i metoden. Kun få elever i klassen, f.eks. de højt begavede- og talentfulde elever, er i stand til at arbejde med opgaver på dette niveau.

Køb bogen her