Høj begavelse hos børn og elever

Definition – høj begavelse

Her kan du blive klogere på, hvad det vil sige at være højtbegavet. 

Høj begavelse har mange ansigter og "navne"

Der findes mange lignelser rundt omkring på nettet, der prøver at forklare det at være højtbegavet. De handler på en eller anden måde alle sammen om det at tænke hurtigere end gennemsnittet – og ja, det er helt sikkert en stor og vigtig del af det at være højtbegavet. 

Højtbegavede forstår verden på en anden måde

Men det er mere end det. Det betyder også, at man har nemmere ved at forstå det abstrakte og komplekse og har et stort lærings- og udviklingspotentiale. Som højt begavet har man en særlig evne til at gennemskue og løse komplekse problemstillinger hurtige end gennemsnittet.

Alt dette betyder, at man som højtbegavet tænker, sanser og føler verden anderledes end andre.

Høj begavelse kan også kaldes at være intelligent eller have særlige forudsætninger, og det bliver ofte misforstået med at være klog eller talentfuld. Derfor er det vigtigt at bemærke, at det er særlige forudsætninger.

Man har et potentiale, der kan gøre en klog, talentfuld eller på anden måde god til noget, som kan være uendeligt mange ting. Det er ikke nødvendigvis matematikopgaver og programmering. Det kan lige så vel være hækling og at male Warhammer-figurer.

Hvornår er man højtbegavet?

Det er måske nemmest at starte med, hvad det vil sige at være normalt begavet: 2/3 af befolkningen, eller 68%, er normalt begavede. Det betyder, at når den gennemsnitlige IQ er 100, så ligger 68% af folk indenfor normalområdet med en IQ på mellem 85 og 115. IQ står for intelligenskvotient og er en score for, hvor intelligent man er.

Bemærk, at de to tal hver har en afstand på 15 fra 100 (100-15= 85, og 100+15=115). Tallet 15 her hedder en standardafgivelse. 

Kort fortalt er man mindre eller mere begavet end gennemsnittet, når man ligger mere end en standardafvigelse fra de 100, altså under 85 og over 115.

IQ fordelingen i procent over befolkningen

De elever, der klare sig rigtig godt og samtidig trives i skolen, er typisk dem, der ligger med en IQ mellem 110 og 120. Det vil sige lige under grænsen for høj begavelse og lige over den øvre grænse for normalområdet.

10% af befolkningen har en IQ højere end 120. Det er dem, der er født med et potentiale til at blive særligt talentfulde i dét, der interesserer er. Det kan både være som komponist, fodboldspiller, forsker, fotograf, politiker eller noget helt, helt andet.

Der er bare det men, at når vi når op på en IQ højere end 125, det er 5% af befolkningen, så begynder vi at se udfordringer ved den høje intelligensscore. Vi nærmer os nemlig en IQ på 130, som er grænsen for to standardafvigelser fra de 100. Præcis som ved de mindre begavede betyder det, at vi som lærere skal klædes særligt på til at håndtere disse elever, så også de bliver så dygtige, som de kan. Og de højtbegavede elever har potentialet til at blive store talenter, hvis vi tager os godt af dem.