Få et fagprofessionelt løft

Foredrag og temadage om højtbegavede børn i skolen

Foredrag til skoler

Skab nysgerrighed og et fagprofessionelt indspark til medarbejderne med et foredrag om højtbegavede børn i undervisningen. Foredraget gør både skoleledere, lærere og pædagoger skarpe på de højtbegavede børns særlige kendetegn, deres udfordringer og styrker og hvorfor det er så vigtigt, at vi som fagpersoner arbejder bevidst med denne gruppe af elever.

De højtbegavede elever sidder i stort set alle klasser, men I ser dem ikke nødvendigvis, hvis de mistrives, keder sig og ikke udnytter deres potentiale. Med vores foredrag får I mulighed for at skabe et fælles sprog til at se og tale om disse elever, samt hvordan I hjælper dem. 

Varighed ca. 2 timer.

Temadag for skoler

Formålet med temadagen er, at alle skolens undervisere bliver skarpe på, hvem de højtbegavede børn er, hvordan undervisningen kan planlægges, og hvordan skolen bedst sikrer elevernes trivsel og potentialeudvikling.

Dagen stiller skarpt på højtbegavede børns særlige kendetegn og motiverende undervisning. Indholdet vil veksle mellem oplæg og workshops, som giver mulighed for, på et overordnet plan, selv at prøve redskaberne og mulighederne af. Undervejs vil der desuden være små opgaver, gåder og hjernevridere.

Foredragets indhold er desuden inkluderet i temadagen gennem oplæg og workshops. 

Varighed ca. 7 timer inkl. pauser.

Temadagens opbygning

Temadagen er bygget op af fire klynger med hver sit undertema. De første tre klynger består af et oplæg og en efterfølgende workshop, hvor I får indholdet helt ned i jeres egen praksis.

Den sidste klynge om særlige forløb for talentfulde og højtbegavede børn følges op af plenumdiskussion og refleksion over dagen, og hvad I tager med jer videre og ud i klasserne. 

Book foredrag eller temadag

Send os en forespørgsel på mail eller kontakt os på telefonen, så booker vi jer ind med foredrag eller temadag efter jeres ønske.

Vi har mulighed for at tilrettelægge foredrag og temadag efter eventuelle behov og ønsker, I måtte have. 

Om Rikke Christensen

Sagt om...

“Rikke Christensen er en levende og skarp formidler, der brænder for det, hun laver. Hun har stor viden om højtbegavede børn, skole og undervisning og krydrer foredraget med konkrete eksempler og aktuelle cases.
Det er tydeligt, at hun har noget på hjerte”.

 Lærer, Langelinieskolen