Få et fagprofessionelt løft

Temadag til skolen
om højtbegavede børn

Temadag til skoler

Selvfølgelig vil du kun det bedste for alle dine elever. Også de højt begavede. De skal ses, anerkendes, udfordres og have gode oplevelser med at gå i skole. 

Det er store ambitioner, der kan være svære at leve op til, så hvordan kommer du fra ambition til en hverdag, hvor det er muligt? Hvor alle, både store og små, holder af at være, og hvor I sammen gør en forskel?

En temadag kunne være et rigtig godt bud. For med en temadag sammen med os, er der selvfølgelig super meget fokus på højtbegavede elever, men der er også fokus på at få alles ambitioner til at spille sammen i klassen, som selvfølgelig også består af andre elevprofiler.

Om temadagen

Hvor et foredrag er godt for den grundlæggende forståelse og det fælles sprog, så er temadagen for jer, der også er klar til at handle og prøve det hele af med det samme.

Med en temadag får du og dine kolleger grundlæggende viden om højtbegavede børn, værktøjer der hjælper jer med at identificere dem, metoder, der gør undervisningsdifferentieringen lettere, konkrete øvelser og sjove aktiviteter og en masse timer sammen, hvor det hele handler om god undervisning. 
Dagens indhold veksler mellem faglige oplæg og workshops, hvor du får mulighed for at prøve det hele af. For med en temadag sammen med os handler det om at få viden og sætte den i spil med det samme – bum! 

Varighed ca. 6 timer inkl. pauser.

Skulle I have mod på at følge indsatsen helt til dørs, anbefaler vi en to timers opfølgningseftermiddag efter 1-3 måneder. For os er det vigtigt, at viden og indsatser forankres og bliver gjort til jeres hverdag.

Temadagens opbygning

Med temadagen kommer vi omkring fire centrale indsatsområder, der har afgørende betydning for højtbegavede børns læring og trivsel:

Dagen rundes af med en plenumdiskussion og refleksion over dagen, og hvad I tager med jer videre og ud i klasserne. 

Book temadag om højtbegavede elever

Hvis en temadag kunne være noget for dig og din skole, så send en mail eller ring til os. 

Temadagen kan uden problemer tilpasses, så det rammer jeres ønsker og udgangspunkt. 

Om Rikke Christensen

Sagt om...

“Rikke har med sit brændende engagement for netop denne elevgruppe formået at åbne vores øjne for at identificere højtbegavede elever, både dem der præsterer og i særdeleshed også for dem der underyder.
Når Rikke er med er der intet der er tilfældigt. Alt har en mening og alt hænger sammen
“.

Nina Beuschau, lærer og læringsvejleder, Tinglev Skole