Undervisning for de talentfulde og højtbegavede elever

High Performance forløb

High Performance til lærere og elever

Med et High Performance forløb får du som skole hele pakken fra ide til færdigimplementeret undervisnings-tilbud til talentfulde og højtbegavede børn.

Formålet med High Performance er at skabe et læringsmiljø på skolen, der tilgodeser, at de talentfulde og højtbegavede elever motiveres og i bedst muligt omfang udnytter deres fulde potentiale.

High Performance er flere ting på en gang. High Performance er både et toårigt kompetenceforløb til lærerne og et undervisningstilbud to timer om ugen til de talentfulde og højtbegavede elever. Et undervisningstilbud som skolen får kompetencer til selv at fortsætte.

High Performance undervisningsstruktur

High Performance styrker hele skolen

Overordnet vil et High Performance forløb udvikle skoleledelsens og lærernes kompetencer til, gennem samskabende ledelse og på et datainformeret grundlag, at arbejde analytisk, strategisk og systematisk med kapacitets- og kompetenceopbygning med det formål at understøtte talentfulde og højtbegavede elevers læring og trivsel.

En deltidsindsats som High Performance anbefales i VIVEs (tidligere KORA) rapport og har den bedste effekt i forhold til elevernes faglige udvikling, deres akademiske selvopfattelse, deres motivation og deres emotionelle udvikling (Delcourt, Cornell & Goldberg 2007).

Rapporten fra VIVE viser, at kun få kommuner har særlige tilbud til de højtbegavede børn i folkeskolen. Det betyder, at børn, der burde klare sig rigtig godt, kan ende med at blive støjende, ukoncentrerede og skoletrætte. Det går udover alle.

Et High Performance forløb giver: 

Elevudtalelse...

“Jeg har ikke længere ondt i maven om morgenen, når jeg skal afsted. Jeg behøver ikke finde på undskyldninger for ikke at ville i skole. Nu tager jeg bare afsted, men den bedste dag på ugen er den dag, hvor vi har High Performance!

 – Alexander, HP-elev, Tinglev

High Performance til eleverne

Eleverne i et High Performance forløb vil opleve en faglig og social samhørighed med andre højtbegavede børn, faglige udfordringer i forhold til niveau, øget trivsel og læringsmotivation og bedre mulighed for at performe ud fra potentialet. På sigt kan High Performance være med til at løfte skolens karaktergennemsnit efter 9. klasse.

Forløbet giver eleverne en undervisning, der:

Det får skolen med et High Performance forløb

Planlæg et High Performance forløb

Send os en forespørgsel eller ring til os, så planlægger vi sammen rammerne for et High Performance forløb hos jer.

High Performance foregår naturligvis på jeres skole og tager udgangspunkt i jeres hverdag og elever.

Om Rikke Christensen

Sagt om...

“High Performance er et enormt vigtigt projekt for os her efter skolereformen, for der er kommet nogle nationale mål for, at alle børn skal blive så dygtige de kan. For de almindelige lærere var det forundring, der slog dem, at der virkelig var så mange elever. Det havde de ikke gjort sig nogen forestillinger om.
Det var let at komme i gang med projektet, da vi havde fået lavet en aftale med Rikke, for hun kommer med en færdig pakke for, hvordan vi gør det her, og hvordan vi griber det an.
Jeg giver Rikke og Clever Consulting mine bedste anbefalinger med på vejen
“.

 – Per Midtgaard, skoleleder Nordagerskolen, Ringe