Bliv klar til det nye skoleår med High Performance

Fra idé til implementeret undervisningstilbud til højtbegavede elever.
Med High Performance får I som skole:

HP til eleverne

High Performance er to ugentlige timer på skemaet, hvor talentfulde og højtbegavede elever får mulighed for at fordybe sig i tværfaglige forløb, der skærper deres nysgerrighed og skarpe hjerne.

High Performance er også fællesskab og samvær på tværs af klasser i et læringsrum med højt til loftet. 

High Performance øger elevernes trivsel, selvværd og skoleglæde.

 

HP til skolen

High Performance er et forløb, hvor du som skoleleder får alt, hvad du har brug for, når du også vil gøre en forskel for skolens talentfulde og højtbegavede børn.
Et område, der kan være svært at komme i gang med, for hvor skal du starte, hvad er vigtigt, og hvem kan hjælpe?

Det kan vi! High Performance er nemlig både kompetence-udvikling, et undervisningstilbud til talentfulde og højtbegavede elever og et stærkt signal til forældre og omverdenen.

HP til lærerne

High Performance er også et toårigt kompetenceforløb til lærere og pædagoger. Forløbet giver kompetencer til at screene, undervise og vejlede kolleger i undervisning af talentfulde og højtbegavede børn. 

Ud over en masse ny viden hjælper vi med årsplaner, konkrete aktiviteter og øvelser, sparring og evaluering af læringsudbyttet hos eleverne.  

Forløbet foregår naturligvis hos jer.

HP til dig!

At inklusion er en svær og ressourcekrævende opgave, har du som lærer eller skoleleder med sikkerhed mærket på egen krop. Derfor kan det også være svært at skulle overskue endnu en gruppe af elever, som har brug for at blive forstået og undervist på en anden måde – nemlig de højt begavede af slagsen.

Sådan behøver det ikke være! 

Med et High Performance forløb er skolen godt på vej til at gøre en forskel for dig, de højtbegavede elever og for skolen generelt. For High Performance er både et 2-årigt kompetenceudviklingsforløb til dig som lærer, et 2-timers undervisningstilbud til højtbegavede elever i skoletiden og en fælles styrket indsats til skolen.

Kort fortalt gør High Performance jer i stand til at se, rumme og udfordre højtbegavede elever uden at gå på kompromis med de andre behov, der er i klassen.

Hvor mange elever tør I miste?

Når en elev ikke identificeres som højtbegavet, kan det være svært at give den rette støtte og undervisning. Det kan sende barnet ud i mistrivsel, hvilket får forældrene til at overveje et skoleskift. 

Det koster. Både i forhold til skolens økonomi, barnets selvværd, forældrenes tro på skolen og for samfundet. 

Ved at fastholde bare en højtbegavet elev fra 7. til 9. klasse er det toårige kompetenceforløb High Performance tjent ind. Én elev! 

Formår I at fastholde to elever, har I også tjent de lærertimer ind, det koster at afholde et High Performance forløb. 

Tre elever… ja, så er High Performance både et pædagogisk og økonomisk plus for skolen.

Skolen som tilvalg

Hos Clever Consulting har vi god erfaring med, at skoler, der har et særligt undervisningstilbud til talentfulde og højtbegavede børn, er et tilvalg for forældre. 

Vi kender forældre, der har haft deres børn i så stor mistrivsel, at de har rykket deres bopæl for at komme tættere på en skole med et High Performance tilbud. 

Skolen bliver også et tilvalg for andre elever, da et High Performance forløb er med til at øge den generelle trivsel på skolen og snittet for afgangsprøverne.

Et High Performance tilbud er godt for både skolen og eleverne.

Martha – elev på High Performance

“Jeg har lettere ved at være sammen med flere, så på den måde har HP hjulpet.”

Læs hele interviewet med Martha.

Klik her >>

 

Det siger skolen

Ikke to skoler er ens, det ved vi, og derfor er det vigtigt, at vi sammen finder ud af, hvordan vi gør den største forskel. I tæt dialog med jer skaber vi et High Performance-forløb, der passer til, hvordan I er organiseret som skole.

I videoen her kan du høre distriktsskoleleder Karin G. Anker fortælle om, hvordan Tønder Distriktsskole valgte at opbygge deres High Performance forløb ud fra deres værdier, mål og skoles organisering med tre fødeskoler og en overbygningsskole.

Det siger eleverne

High Performance eleverne er ikke i tvivl om, at de får en masse ud af at være en del af holdet. De oplever en faglig og social samhørighed med andre højtbegavede børn, faglige udfordringer i forhold til niveau, øget trivsel og læringsmotivation og bedre mulighed for at performe ud fra potentialet.

Her i videoen kan du høre Lasse og Liva fortælle om, hvad de får ud af High Performance. Både når det kommer til selvværd og til generelle fagkompetencer. 

Det siger lærerne

For mange lærere har det en stor betydning, at de ved, at de når alle elever. At alle elever bliver set, hørt og anerkendt. Det giver en ro og følelse af, at man slår til som lærer. 

Det er nu alligevel noget ganske særligt at være High Performance lærer. Det fortæller Helle og Sanne om i videoen her.

Som High Performance lærer er man også vejleder om højtbegavede børn, og kan hjælpe kollegaer i den almene klasse med redskaber og værktøjer til at møde alle elever, der hvor de er. 

Planlæg et High Performance forløb

Da det kan være en stor beslutning at gå i gang med High Performance, er det vigtigt, at du som skoleleder får mulighed for at stille en masse spørgsmål og få det hele grundigt forklaret. Derfor er du også meget velkommen til at ringe eller skrive til os.

Vi deltager også gerne på et skolebestyrelsesmøde, hvor vi fortæller meget mere om indsatsen og de muligheder og udfordringer, der kan være.

Om Rikke Christensen

Sagt om High Performance

“High Performance er et enormt vigtigt projekt for os her efter skolereformen, for der er kommet nogle nationale mål for, at alle børn skal blive så dygtige de kan. For de almindelige lærere var det forundring, der slog dem, at der virkelig var så mange elever. Det havde de ikke gjort sig nogen forestillinger om.
Det var let at komme i gang med projektet, da vi havde fået lavet en aftale med Rikke, for hun kommer med en færdig pakke for, hvordan vi gør det her, og hvordan vi griber det an
“.

 – Per Midtgaard, skoleleder Nordagerskolen

“Før var jeg virkelig dårlig til at arbejde sammen med andre og ville helst gøre alting selv”

 – Victoria Møller Mähler, elev
Tønder Distriktsskole

“De får et netværk og et tilhørsforhold, hvor de kan være, som de er, og hvor de ikke begynder at underspille og ikke siger noget, eller skal være den, der trækker læsset i gruppearbejde”.

 – Karin Anker, skoleleder
Tønder Distriktsskole

“Forløbet er noget af det bedste,
jeg har været med til.
Jeg har sjældent været med til noget, hvor jeg har været så begejstret. Det har optaget mig helt vildt meget”

 – Helle Frisk, lærer
Tønder Distriktsskole

“I High Performance-gruppen lærer de at give plads til hinanden og bruge hinandens forskelligheder. High Performance giver nogle elever, som måske føler sig oversete, et fælles sted og et fælles grundlag”

 – Michael Tambo, AKT-medarbejder og lærer
Skolerne i Snekkersten