27. maj 2021

Forfølgelsen af højt begavede

”Cutting down the tall poppies”

Udtrykket her bruges i dag i Australien og New Zealand, hvor det refererer til, at man ikke skal stikke hovedet frem eller være alt for dygtig på arbejdspladsen eller generelt.

Udtrykket er dog langt bredere og stammer oprindeligt fra en fortælling af den romerske historiker Livus, hvor den romerske konge Tarquin den Stolte ønskede at erobre bystaten Gabii. Han sendte sin søn til byen under dække af at være flygtet, og sønnen fik over tid magten over byens militær og beskyttelse.

Sønnen sendte en forespørgsel til sin far om, hvordan han skulle gøre byen klar til faderens endelige erobring. Kongens svar var uden ord. Han gik gennem haven, og slog med sin stok hovedet af de valmuer, der stak over de andre.

Sønnen forstod, at han måtte skille sig af med de mest lærde og magtfulde mænd i byen, så han selv kunne kontrollere folket.

Valmuer og magtforhold

’Cutting down the tall poppies’ handler om at fjerne de klogeste og mest lærde fra magten, for på den måde at minimere modstand i forhold til sit forehavende og positionere sig selv som enehersker. Det kan være i forhold til at erobre nye lande, som i historien ovenover, eller helt banalt at sikre sig den fulde magt uden modstand i en chefstilling. 

Overført til hjemlige forhold og undervisning, ser vi det ved, at højtbegavede elever eller medarbejdere risikerer at få ‘kappet hovedet’, hvis de for tydeligt viser, hvad de kan i situationer, som lederen ikke kan håndtere. Udtrykket læner sig op ad vores Jantelov, som dog mere handler om, at du ikke skal tro, at du er bedre end andre og derfor bør holde mund.

Konsekvenserne af ‘ Cutting down the tall poppies’ ser vi, når højtbegavede nærmest har behov for at undertone eller helt undskylde sine egne evner og præstationer af frygt for at stikke hovedet op. Gør man det alligevel, er der risiko for at få kappet hovedet.  

Heldigvis foregår det ikke så bogstaveligt i dag, som det kunne gøre dengang i Romerriget, men de verbale halshugninger møder vi stadig. Vi har en tendens til at fokusere på alt det, vores høje valmue ikke kan, i stedet for alt det, de kan: ”Hvordan kan du være højt begavet og ikke kunne finde ud af at sætte komma?” eller ”Hvis du er så klog, hvorfor kan du så ikke selv regne den ud?”

Med så følsomme børn, som højtbegavede børn kan være, er det en tilgang, der let kan ødelægge deres selvværd og sætte dem i mistrivsel. Derfor skal vi som lærere være opmærksomme på, at vi ikke kommer til at bidrage til at kappe hovedet af dem men i stedet hjælper dem til at blomstre – selv hvis det er med hovedet højt over andre.

Giv plads til din høje valmue

Vi hjælper dig gerne med, hvordan du gør det godt for både din høje valmue og alle de andre blomster i haven. 

Kontakt Rikke for at høre, hvordan vi kan hjælpe jeres skole. 

Om Rikke Christensen