4. marts 2021

Højtbegavede børns trivsel under coronanedlukningen

Mindre stress, højere trivsel

EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) har netop udgivet sin rapport om, hvordan forskellige elevgrupper har reageret på den online nødundervisning sidste forår.

Vi har i den forbindelse set nærmere på de erfaringer og tilbagemeldinger, vi har fået fra forældre og lærere om de højtbegavede elevers trivsel under coronanedlukningen, uanfægtet af om de af EVA kategoriseres som stærke eller svage elever. 

Det som positivt har fyldt mest hos børnene er et reduceret antal stressfaktorer i forhold til en almindelig skoledagen. 

Færre stressfaktorer har øget mange højtbegavede børns trivsel under forårets coronanedlukning.

De har nydt godt af: 

  • Mindre støj og uro i undervisningen.
  • Anderledes gruppe- og individuelt arbejde.
  • Klar opgavestruktur.
  • Mulighed for bedre udnyttelse af spildtid.
  • Færre konflikter og trygge rammer.

Med Coronanedlukningens online undervisning har det været muligt at tilpasse lydniveauet eller helt mute lærere og klassekammerater. Det har givet ro til at fokusere på opgaverne og det faglige indhold, som ofte har været tydeligere og skarpere formuleret. Der har derfor været bedre muligheder for at fordybe sig i opgaven og arbejde på den måde, som passer det højtbegavede barn bedst.

Mindre gruppearbejde med ventetid og færre kaotiske frikvarterer har også gjort skoledagen bedre for mange højtbegavede børn. I den almindelige skoledag skal eleven forholde sig til uskrevne spilleregler og vælge mellem venskaber, popularitet og faglig fordybelse i forhold til, hvem de skal arbejde eller lege sammen med. 

Mængden af spildtid det højtbegavede barn oplever i skolen er også blevet stærkt reduceret. Med online undervisning, hvor barnet sidder hjemme, har det været muligt at fylde ventetiden ud med interessante aktiviteter så som at bygge den nye Legoborg færdig, læse om rummet eller dinosaurer, løse en Rubiks Cube hurtigere end sidst, designe en ny app eller strikke verdens længste halstørklæde, mens læreren gennemgår kommareglerne for ottende gang. 

Den manglende fysiske tilstedeværelse i skolen og det sociale afsavn har heller ikke været et problem, da deres venskaber og interesserfællesskaber ofte ligger uden for skoletiden.

Tilbage i skolen og hvad så?

Er du nysgerrig på, hvordan du bedst hjælper højtbegavede børn med at trives i den almindelige undervisning? Dos and don’ts?

Så kontakt Rikke for at høre, hvordan vi kan hjælpe dig og din skole. 

Om Rikke Christensen