Fokusforløb

DKK 89,00

Et intensivt og differentieret undervisningsforløb, der sætter fokus på både det sociale og faglige. Særligt for mellemtrin og udskoling.

Beskrivelse

Sæt fokus på samarbejde og fordybelse i undervisningen med dette intensive, differentierede High Performance-inspirerede forløb for hele klassen.

Forløbet er tværfagligt, kan tilpasses alle fag og egner sig til mellemtrin og udskolingen. Forløbet strejker sig over 6 dobbeltlektioner.

Fokusforløbet arbejder med at styrke den enkelte elevs trivsel og relation til fællesskabet gennem øget tryghed og glæde ved det sociale samspil. Eleven vil arbejde med egenmotivation i et selvvalgt emne indenfor fagets stofområde, og forløbet styrker elevens evne til at overskue og strukturere arbejdet med åbne opgaver.

Gennem både samarbejdsøvelsernes og den individuelle fordybelsesopgaves mål vil eleverne kunne: 
  • Lytte og turde byde ind med noget i en gruppe.
  • Forklare og argumentere for strategier i opgaveløsningen til en gruppe.
  • Eksperimentere og lære af at fejle som en gruppe.
  • Kombinere et fags stofområde med et selvvagt emne.
  • Strukturere og disponere indhold i en opgave i forhold til tid og produkt.

 

I forløbspakken får du:

  • Lærervejledning.
  • Arbejdsark til eleverne.
  • Forslag til lektionsindhold.
  • Guide til spil i undervisningen.
  • Materialet ‘Samarbejdsøvelser’.