Hvad er jeg?

DKK 39,00

Et gådebaseret undervisningsforløb i dansk til mellemtrin og udskoling.

Beskrivelse

Gåder i undervisningen. Forløbet er egnet til dansk på mellemtrin og i udskolingen, og det strejker sig over 2-4 lektioner. Dine elever kommer til at arbejde med deres empati og forestillingsevne, samt de mere æstetiske udtryk i form af sansning, stemning og fortællerpositoner. Eleverne vil også træne at kunne kombinere tekst og baggrundsviden til at skabe sammenhængende forståelse, samt undersøge teksters flertydighed. Derudover vil eleverne øve det at fortolke egne og andres fremstillinger af identitet i tekster og kunne foretage flertydige fortolkninger.

I forløbspakken får du:

  • Lærervejledning.
  • Arbejdsark til eleverne.
  • Forslag til lektionsindhold.
  • Inspiration til en ABC-differentieringsmodel for forløbet.
  • Idéer til verdensvendt undervisning baseret på forløbet.