Screeningsværktøjer

Tjekliste for højtbegavede børn

At screene for høj begavelse

Det kan virke uhyre simpelt at tage en lang liste med kendetegn på høj begavelse hos et barn, vinge alle de umiddelbart passende punkter af og voila: Så har du en liste med højtbegavede børn i klassen.

Udfordringen er, at flere af kendetegnene kan passe på rigtig mange elever, når man ikke er bevidst om kompleksiteten bag.  Eller måske bliver du direkte skuffet, når du ser, at der er krydset markant færre punkter af end forventet. Du var ellers overbevist om, at den og den i klassen var højt begavet.

Den ene udfordring med tjeklister er, at du som underviser subjektivt fortolker og oversætter de enkelte punkter i forhold til din egen dagsorden. Når hvert punkt samtidig er en forsimplet beskrivelse af et komplekst område eller evne, er der risiko for, at resultatet af tjeklisten er direkte misvisende.

Det er en af grundende til, at vi i forbindelse med vores forløb, bruger en del tid på at komme ordentligt rundt om tjeklisternes punkter og kendetegn. Vi forholder os også til listernes styrker og udfordringer, inddrager eksempler og andre forhold, der kan være nyttige i den samlede screeningsproces.

Den anden udfordring med at bruge en tjekliste til identifikation af højtbegavede børn er, at alle børn er forskellige og mange faktorer kan påvirke resultatet. Hvis barnet er i mistrivsel, har du måske ikke fat i den rigtige tjekliste til at identificere et højtbegavet barn. Hvis barnet har en kendt diagnose, er det også en anden liste, du skal have fat i. På den måde er en tjekliste ikke et værktøj, der kan garantere, at du finder alle højtbegavede børn. En tjekliste bør derfor aldrig stå alene, men den kan give et vigtigt fingerpeg!

Det kræver viden og forståelse at sammenholde de forskellige tjeklister, og det kræver en særlig tilgang at kunne bruge dem fyldestgørende. Alt det hjælper vi med, så identifikation og viden om højtbegavede børn bliver en naturlig del af den pædagogiske og didaktiske palette hos både lærere, pædagoger og skoleledere.

Tjeklisterne, vi anvender, er blandt andet udarbejdet på baggrund af forskningsbaseret viden og værktøjer af dr. Poul Nissen inden for klinisk børnepsykologi, Lektor Ella Idsøe med ph.d. i højtbegavede børn og Linda Silverman, der er leder af Institute for the Study of Advanced Development. Tjeklisterne er praksisbaserede med henblik på at lette screeningen for undervisere. Måden vi bruger tjeklisterne og den supplerende viden er udviklet af Clever Consulting.

Screening med SHINE akademiet

Rikke fra Clever Consulting står sammen med Lotte Ludvigsen bag SHINE akademiet, der vil gøre viden om højtbegavede børn lettere tilgængeligt – online og på dansk.

De har i samarbejde med psykolog Dea Franck udviklet SHINE Intelligenstjek, der er et gratis, online screeningsværktøj til lærere i grundskolen.

Værktøjet skal være med til at give et fingerpeg om, hvorvidt der kan være tale om en højtbegavet elev. Der tages også højde for elever i mistrivsel, og der gives eksempler undervejs på, hvordan forskellig adfærd kan komme til udtryk i klasseværelset.

Værktøjet skal åbne op for nysgerrighed på eleverne i klasseværelset og bør ikke stå alene.

SHINE intelligenstjek er udviklet på baggrund af mange års kliniske, praktiske og didaktiske erfaringer, samt  højaktuel forskning på området.