Gratis undervisningsforløb

Motivation og trivsel

Formål

Forløbet ’Motivation og trivsel’ arbejder med tre overordnede formål:

 • Forløbet skal styrke den enkelte elevs trivsel og relation til fællesskabet gennem øget tryghed og glæde ved det sociale samspil.
 • Forløbet skal styrke elevens evne til at arbejde med egenmotivation i et selvvalgt emne indenfor fagets stofområde.
 • Forløbet skal styrke elevens evne til at overskue og strukturere arbejdet med åbne opgaver.

Mål

’Motivation og trivsel’-forløbets overordnede mål nås gennem både samarbejdsøvelsernes og den individuelle fordybelsesopgaves mål: 

 • At kunne lytte og turde byde ind med noget i en gruppe.
 • At kunne forklare og argumentere for strategier i opgaveløsningen til en gruppe.
 • At turde eksperimentere og lære af at fejle som en gruppe.
 • At kunne kombinere et fags stofområde med et selvvagt emne.
 • At kunne strukturere og disponere indhold i en opgave i forhold til tid og produkt.

Derfor er forløbet godt for det højtbegavede barn i klassen

Hos Clever Consulting har vi fokus på at gøre en forskel for højtbegavede børn. Her kan du læse, hvorfor forløbet er gavnligt for netop denne elevgruppe:

 • Den højtbegavet elev kan bruge sin store viden til gavn for hele gruppen.
 • Der kan skabes et anderledes syn på det højtbegavede barn i klasseværelset.
 • Tydelige rammer og struktur giver tryghed: Det de laver skal give mening.
 • Viden om emnet er ikke det primære: Det er vejen og tiden til fordybelse. De har selv helt styr på videndelen.

Klassen som helhed vil også få stor gavn af forløbet, da de kommer til at møde hinanden med andre kompetencer end dem, der klassisk er i undervisningen. Øvelser og spil vil være med til at binde klassen sammen og skabe tryghed, glæde og samhørighed. Ligeledes vil øvelserne hjælpe eleverne med at være i ”gråzoner” i forhold til det sociale samspil. Øvelserne og spil er med til i et trygt rum at lade dem arbejde med kompromissøgen, regelrethed og selvværd.

Rammen for dobbeltlektionen

15 minutters samarbejdsøvelse (1 øvelse)

45 minutters individuelt arbejde med fordybelsesopgaven
Hent ark til rammesætning for fordybelsesopgaven her.

30 minutters spil-aktivitet

Forslag til undervisningsplan

Listen over foreslåede samarbejdsøvelser er klikbare. En beskrivelse af øvelserne og deres formål åbner i et nyt vindue. Du kan desuden læse vores spilguide til de foreslåede spil her

Undervisningsgang

Samarbejdsøvelse

Fordybelsesopgave

Spil

Lektion 1 og 2

Fra 1 til 20

Introduktion, udvælgelse af stofområde og rammesætning for arbejdet.

Skak

Lektion 3 og 4

Tegn efter

Individuelt arbejde og vejledning

Set

Lektion 5 og 6

Spaghettitårnet

Individuelt arbejde og vejledning

Scrabble

Lektion 7 og 8

Elev-Kryds og bolle

Individuelt arbejde og vejledning

Ordbogsspillet

Lektion 9 og 10

Memory-stafet

Forberedelse af præsentation af produkt for klassen

Kortspil: 31

Lektion 11 og 12

Kryds floden

Præsentationer af produkt for klassen

Meyer

Om samarbejdsøvelser og spil

I undervisningsplanen ovenfor har vi givet en række forslag til samarbejdsøvelser, du kan bruge i forløbet. Mange andre øvelser kan også bruges. Du kan finde masser af inspiration rundt omkring på nettet, og idrætslærerne på skolen har måske også et par gode forslag.

Husk, at vælge dine øvelser og spil ud fra specifikke træningsmål. Igen, det skal give mening og have et formål, og så må det jo også gerne være sjovt.

Det kan være:

 • At byde ind med konstruktive løsningsforslag
 • Anvende relevant viden i gruppen
 • At turde eksperimentere
 • At turde fejle og prøve igen
 • Afprøve teori på løsninger
 • At tale pænt til hinanden
 • At lave en genial plan
 • At træne hukommelsen
 • At kunne arbejde under tidspres

Formål og mål med øvelser og spil skal tydeliggøres, før aktiviteten igangsættes. Det giver ro for de højtbegavede børn at vide, hvad der forventes, og hvorfor det er vigtigt, at de engagerer sig i disse aktiviteter – og oftest også for resten af klassen.

Om fordybelsesopgaven

Der skal aftales mål og fokusområde på både arbejdsprocessen og produktet for fordybelsesopgaven for hver enkelt elev. Produktet behøver ikke være en opgave. Det kan være et eksperiment, en film, et interview, en model eller… måske eleven selv har et forslag.

Emnet og stofområdet er selvvalgt, men stofområdet skal ligge indenfor faget. Arbejder man derfor med heste i matematik, kan det være alt fra, hvor hurtigt man kan ride et brev fra Oslo til Istanbul på forskellige hesteracer, til arbejdet med sammenhænge mellem gennemsnitshøjde og fodermængder.

Det vigtige er, at du hjælper med mål og afgrænsning for fordybelsesopgaven – hvornår er nok nok? Eleverne byder selv ind på opgaven ud fra eget niveau (Blooms taksonomi – læs mere her) og har medansvar for egen læring. Forventningsafstemningen er derfor vigtig – husk de fleste højtbegavede børn er perfektionister.

Italesæt at der må forventes hjemmearbejde. Det kan særligt være en udfordring for de højtbegavede elever, da de er vant til at have lektierne overstået, før de går fra skole. Derfor er det ekstra vigtigt, at emnet motiverer dem.

Du kan desuden her hente et ark til, hvordan du kan rammesætte arbejdet med fordybelsesopgaven.